Şifreyi yenile

  • Para Birimi Değiştir

  • Türsab Belge No: 13312 Gezilikya Turizm

Rezervasyon Yapın
Misafirler
Yetişkin
13 yaş ve üzeri
0
Çocuk
2 ila 12 yaş arası
0
Yenidoğan
2 yaş altı
0
Kapat
Arama sonuçlarınız
1 Nisan 2020

Işık Ülkesi Likya

Likya bölgesi, Antalya’nın Batısı, Muğlanın güney doğusu, Denizli ve Burdur illerimizin güneyini kapsayan, Teke Yarımadası olarak da bilinen bölgedir. Likyalılar’ın, MÖ 2300 yıllarında Anadolu’ya gelen ve yaklaşık 2 bin yıl boyunca Güney Anadolu bölgesinde yaşamış ve Anadolu’nun en eski Hint-Avrupa kökenli halkı olan Luviler’in dağılmasından sonra bir kısmının devamı olduğu söylenir. Hitit yazıtlarında Luviler’den söz edilirken bir çeşit ikinci sınıf insan muamelesi yapıldığı görülse de Luvilerin, Hititlilerle akraba olduğu söylenmektedir. Hitit dilinde Likya’nın adı Lukka’dır. Likya ise Işık Ülkesi anlamına gelmektedir.

Likyalılar, Tarihte bir çok saldırıya maruz kalmış, Yunanların saldırılarına karşılık vermeyi başarabilmiş, Persler tarafından işgal edilmiş, M.Ö 4. yüzyılda Büyük İskender tarafından ele geçirilmiş, İskender’in ölümünün ardından Ptolemaios bu bölgeyi almış ancak İskender’in ölümünün ardından bölge Yunan Kültürü etkisi altında kalmıştır. MÖ 190 yılında sonuçlanan Magnesia Savaşı’nın ardından imzalanan Apameia barışına bağlı olarak komşu bölge Karya ile birlikte savaşta Roma tarafında yer alan Rodos’a bırakılmıştır. Likya Birliği bu yıllarda Rodos’a karşı direniş amacıyla kurulmuştur. MÖ 168-167 yıllarında ise Roma İmparatorluğu Likya’nın bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu yüzyıl içerisinde Anadolu’nun birçok bölümü Roma eyaleti şeklinde düzenlenmiştir fakat Likya bağımsızlığını korumayı başarmıştır. Bunun önemli nedenlerinden birisi Mithridates VI. Eupator tarafından başlatılan Roma aleyhtarı eyleme katılmayıp Roma tarafında yer almasıdır. Bununla birlikte MÖ 1. yüzyılda karışık Roma politikasından da etkilenmiştir. Ksantos halkı, Pers istilalarında olduğu gibi, bu dönemde de kendilerine saldıran büyük askeri güçlere karşı direnmişler, savaşı kazanamayacakları anlaşıldığında da toplu intihar yolu ile kendilerini yakmışlardır. Roma, Likya Birliği’ni yeniden ayağa kaldırmak için, bu felaketten arda kalanlara, destek verir. M.S. 42-43 yıllarında imparator Claudius tarafından Provincia Lycia adı ile eyalet haline getirilir. Söz konusu eyalet M.S. 72-73 yıllarında imparator Vespasianus tarafından Provincia Pamphylia eyaleti ile birleştirilerek Likya ve Pamfilya Eyaleti oluşturulur.

Likya, M.S. 2. ve 3. yüzyıllarda yaşadığı büyük depremlerin ve M.S. 6. ve 8. yüzyılları arasında yaklaşık 200 yıl süren veba salgınının ardından bir daha kendisini toparlayamamıştır. M.S. 8. yüzyılda Arap akınları ve bu süreye kadar da korsan saldırıları sebebi ile terk edilen bölge, 13. yüzyılda Türk Beylikleri ile yeniden yerleşime açılmıştır.

Herodot ise Likya ve Likyalılar hakkında;

Likyalılar’ın kökeni eski devirlerde Yunan olmayan halkın yaşadığı Girit’ti. Europa’nın iki oğlu olan Sarpedon ve Minos tahtı ele geçirmek için mücadele etmişler ve galip gelen Minos, Sarpedon’u ve taraftarlarını ülkeden dışarı atmıştı. Sürülen grup, gemilere binip Asya’ya doğru hareket etmiş ve Milyaslar’ın topraklarına yerleşmişlerdi. Milyas, o zamanlar Solymler tarafından işgal edilen ve bugün Likyalılar’ın yaşadıkları ülkenin eski adıdır. Sarpedon’un krallığı zamanında isimleri Termiller diye bilinirdi. Şimdi bile komşuları Likyalılar için bu adı kullanırlar. Gelenekleri yönünden bazıları Giritliler’e, bazıları Karyalılar’a benzer. Fakat hiç kimseye benzemeyen bir töreleri vardır. O da babaları yerine analarının adını kullanmalarıdır. Bir Likyalı’ya kim olduğunu sorun, size adını annesinin, anneannesinin, büyük anneannesinin ve daha büyük anneannesinin ismini söyleyerek cevap verir. Hür bir kadının bir köleden çocuğu olursa yasal sayılır. Buna karşılık, toplum içinde ne kadar önemli bir yeri olursa olsun, hür bir erkekle bir yabancı kadının veya metresinin çocuğuna vatandaşlık hakkı tanınmaz.

Tarih boyunca sınırları değişkenlik göstermekle beraber, hem o döneme ait çeşitli yazıtlardan, hem de kentlerin sahip olduğu ana karakterlerden (mezarlar, vb) Likya kentlerini ayırt etme imkanına sahibiz. Doğal olarak en çok tartışma Karya, Pisidya ve Pamfilya sınırlarına yakın olan kentler üzerine olmuş, ancak tarihçiler aşağıdaki kentlerin Likya kentleri olduğu konusunda genel bir fikir birliğine varmışlardır.

Likya Kentleri

Aloanda Andriake Antiphellos Aperlai Apollonia Araxa Ariassos Arneai Arnna (Xanthos) Arsada Arykanda Balbura Bubon Choma Daedala Gagae Hippoukome Idebessos Isinda Istlada Kadyanda Kandyba Karmylassos Kibyra Korydalla Kyaneai Letoon Lmyra Myra Nysa Oktapolis Oinoanda Olympos Patara Phaselis Phellos Pınara Podalia Pydnai Rhodiapolis Simena Sura Sidyma Telmessos Termessos Minor Theimussa Tlos Trebenna Tyberissos Typallia Trysa

Kategori: KATEGORİLER
Paylaş

Işık Ülkesi Likya” Hakkında Düşünceler

Yoruma kapalı.